„Łajba 2019” – Ogólnopolski Konkurs Plastyczny i Dziennikarski

Uczniowie klas I-III oraz IV-VIII i III gimnazjum wzięli udział w Konkursie Plastycznym pt. „Łajba” Celem Konkursu jest pobudzanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych, uwrażliwienie na piękno nadmorskiego krajobrazu, promowanie regionu.

Komisja konkursowa, której przewodniczącą była p. Alicja Glińska, przeprowadziła eliminacje i wyłoniła prace, które będą reprezentowały naszą szkołę na szczeblu ogólnopolskim (26 prac).

W konkursie dziennikarskim „O Laur Słupskich Kotwic”, której celem jest zachęcenie uczniów szkół podstawowych do podejmowania tematyki morskiej w różnych formach dziennikarskiej wypowiedzi, przybliżenie szeroko pojętej problematyki morskiej i jej popularyzacja w środowisku szkolnym oraz kształtowanie wśród dzieci postaw przyjaznych morzu, naszą szkołę reprezentować będzie praca napisana przez Jakuba Przenajkowskiego z klasy Va.

Wszystkim uczniom życzymy sukcesów w konkursie!

Dodano 03.03.2019