Lekcja chemii w klasie 8a

Doświadczenia na lekcjach chemii, to jest to co uczniowie lubią najbardziej (Pani od chemii też), dlatego w ramach powtórzenia wiadomości o kwasach uczniowie klasy 8a mogli zobaczyć po raz kolejny doświadczenia umożliwiające identyfikację różnych kwasów,

badanie ich właściwości, badanie odczynu roztworów z wykorzystaniem różnych wskaźników – m.in.: lakmusu, fenoloftaleiny, błękitu tymolowego. Do doświadczeń wykorzystano roztwory kwasów: siarkowego (VI), azotowego (V), solnego i fosforowego(V) oraz zasadę sodową i potasową i inne odczynniki, sprzęt i szkło laboratoryjne. Wszystkie eksperymenty odbywały się zgodnie z zasadami BHP i jak zwykle wzbudzały duże zainteresowanie uczniów.

Zajęcia prowadziła Pani Iwona Perkowska

Dodano 21.11.2021