Lekcje z klimatem – migracja zwierząt

12 grudnia uczniów z klas 0-II SP odwiedziła pani pracująca w Słowińskim Parku Narodowym. Celem wizyty była lekcja ekologiczna w ramach programu edukacyjnego „Nawigacja w Przyszłość, czyli lekcje z klimatem w SPN”

W ramach zajęć omówiono zależność występowania gatunków wędrownych od zróżnicowania klimatycznego Ziemi, przedstawiono skalę zjawiska wraz z najciekawszymi przykładami gatunków migrujących w zależności od strefy klimatycznej, czy kontynentu. Na zakończenie prowadząca zaprezentowała przykłady gatunków wędrownych, które wyginęły lub które znalazły się na skraju wymierania. Spotkanie z uczniami zakończyło się dyskusją na temat przyczyn takiego stanu wraz z podsumowaniem roli sieci obszarów chronionych dla ochrony tych organizmów.

Słowiński Park Narodowy położony na wybrzeżu Morza Bałtyckiego, stanowiącym naturalną trasę migracji ptaków, jest także miejscem, gdzie dochodzi do kontaktu spływających z lądu słodkich wód ze słonymi wodami morskimi. Dlatego to miejsce ma bardzo ważne znaczenie dla ochrony wędrownych gatunków ptaków i ryb i jest istotnym ogniwem w międzynarodowej sieci obszarów chronionych.

Dodano 03.01.2020