Lekcje z klimatem ze Słowińskim Parkiem Narodowym – Migracja zwierząt

Obecnie na mapie Polski znajdziemy 23 parki narodowe. Obejmują one obszary różniące się typem krajobrazu oraz występującymi siedliskami. To co je łączy to fakt, że cała działalność na ich obszarze została podporządkowana ochronie przyrody oraz zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Wszystkie te obszary są atrakcyjne turystycznie i z roku na rok odwiedzane przez coraz większą liczbę osób poszukujących kontaktu z naturą.

Słowiński Park Narodowy położony na wybrzeżu Morza Bałtyckiego, stanowiącym naturalną trasę migracji ptaków, jest także miejscem, gdzie dochodzi do kontaktu spływających z lądu słodkich wód ze słonymi wodami morskimi. Dlatego to miejsce ma bardzo ważne znaczenie dla ochrony wędrownych gatunków ptaków i ryb i jest istotnym ogniwem w międzynarodowej sieci obszarów chronionych.

Wędrówki zwierząt stanowiły jeden z tematów cyklu lekcji prowadzonych przez pracowników Słowińskiego Parku Narodowego w lokalnych szkołach.

W naszej szkole takie spotkanie z uczniami klas I – III w ramach programu edukacyjnego „Nawigacja w Przyszłość, czyli lekcje z klimatem w SPN” odbyło się 21 września 2020 roku. W ramach zajęć omawiano zależność występowania gatunków wędrownych od zróżnicowania klimatycznego Ziemi, przedstawiono skalę zjawiska wraz z najciekawszymi przykładami gatunków migrujących w zależności od strefy klimatycznej, czy kontynentu. Przedstawiony został temat ochrony naszych bałtyckich ssaków: foki szarej oraz morświna, omówione zostały inne zwierzęta morskie, bogactwa Bałtyku. Dzieci mogły odszukać kawałki bursztynu, nauczyły się, jak je odróżnić od innych kamieni. Uczestnicy zajęć oprócz przekazanej wiedzy otrzymali również materiały promujące projekt.

Serdecznie dziękujemy przedstawicielce SPN za bardzo interesujące i ciekawe zajęcia.

Dodano 27.09.2020