Miło nam poinformować, że nasi uczniowie – uczestnicy projektu “Zdolni z Pomorza” – otrzymali stypendia naukowe.

Zdolni z Pomorza to nowatorski i unikalny w skali kraju projekt prowadzony przez samorząd województwa pomorskiego. Jego celem jest zapewnienie szczególnie uzdolnionym uczniom pomorskich szkół wsparcia w osobistym rozwoju. Wsparcie to udzielane jest uczniom posiadającym talenty zarówno w dziedzinie nauk ścisłych i humanistycznych. 

Od września ubiegłego roku w programie uczestniczą uczniowie klasy 7a: Hanna Cheda, Zuzanna Kudosz i Oskar Rzepecki. Dziewczęta uczestniczą w zajęciach z zakresu kompetencji społecznych, zaś Oskar – z fizyki. 

W ramach projektu uczniowie uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach – obecnie prowadzonych wyłącznie zdalnie, ale też mogą korzystać ze wsparcia finansowego w postaci stypendiów, które zostają im przyznane na pół roku. Inne formy zajęć, z których mogą korzystać to: obozy naukowe, konkursy indywidualne i zespołowe, naukowe konferencje uczniowskie, portal edukacyjny, warsztaty specjalistyczne, spotkania i warsztaty autorskie, warsztaty rozwijające kreatywność, refundacja kosztów dojazdu/stypendia, uzupełniające formy wsparcia (np. wizyty w zakładach pracy, parkach naukowo-technologicznych, spotkania z naukowcami), spotkania akademickie, zajęcia pozalekcyjne akademickie (kółka olimpijskie), warsztaty tematyczne. Niestety, z powodu epidemii covid-19 większość tych zajęć może odbywać się tylko on-line. 

Cieszymy się bardzo, że znalazła się w naszej szkole grupa uczniów, która chce rozwijać swoje zainteresowania i korzysta z możliwości, jakie daje im program “Zdolni z Pomorza”.

Dodano 14.03.2021