Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W naszej szkole realizowany jest Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, którego celem jest wspieranie i rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa.

Nasza placówka w ramach Narodowego Funduszu Rozwoju Czytelnictwa otrzymała 15 tys. złotych na zakup książek do biblioteki i już wzbogaciła swe zbiory o książkowe nowości wydawnicze. W związku z tym uroczyście ogłaszamy, że w szkole zapanowała moda na czytanie!! Czytamy wszędzie, bo czytanie uskrzydla.

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany będzie przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach, oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze. Cele szczegółowe priorytetu to: zwiększenie atrakcyjności oferty biblioteki szkolnej przez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w księgozbiorze, wzrost dostępności książek w bibliotece, wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów, rozwój współpracy pomiędzy szkołą a bibliotekami publicznymi na terenie miasta albo gminy.

Jednocześnie przypominamy o głównych korzyściach czytania dla dziecka:

  • stymuluje rozwój mowy,
  • pomaga w budowaniu słownictwa / nauce języka,
  • ćwiczy pamięć i wyobraźnię,
  • pomaga w budowaniu więzi emocjonalnej,
  • wyzwala emocje,
  • wpływa na intelekt dziecka,
  • przygotowuje do szkoły,
  • „mądre” bajki przekazują pozytywne wartości.

Dodano 17.03.2019