Nauka pływania

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie z klas Ia, Ib i II uczestniczyli w projekcie powszechnej nauki pływania w ramach programu „Umiem Pływać 2023”. Zajęcia zostały zorganizowane przez Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe na basenie w hotelu Grand Lubicz w Ustce.

Celem głównym zajęć było upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci w środowisku wodnym oraz nabywanie przez nie podstawowych umiejętności pływania, a także uświadomienie dzieciom i rodzicom korzyści zdrowotnych jakie pociąga za sobą nauka tej ważnej umiejętności. Każde zajęcia kończyły się krótkim pobytem na rekreacyjnej części basenu, gdzie dzieci pod opieką ratowników mogły aktywnie odpocząć w wodzie.
Zajęcia z pływania przyniosły uczniom wiele korzyści. Dzieci z radością brały udział w zajęciach i chętnie zdobywały nowe umiejętności poprzez zabawę. Na zakończenie zajęć instruktor Jędrzej Walaszek wręczył uczestnikom pamiątkowe dyplomy.

 

Dodano 30.06.2023