Obchody Dnia Patrona

Każda szkolna społeczność w pewnym momencie swego istnienia dochodzi do wniosku, że łączy ją wspólna idea, którą należy nazwać i upamiętnić, wybrać patrona, który będzie łączył kolejne pokolenia. Szkoła Podstawowa swojego patrona wybrała pięć lat temu.

8 marca 2019 r. szkoła w Objeździe zyskała imię Ludzi Morza oraz sztandar, który jest swego rodzaju jej godłem. Od tego momentu co roku uroczyście obchodzimy ten dzień, aby podkreślić jego niezwykłą wagę. Tematem przewodnim tegorocznej uroczystości były latarnie morskie. Razem z uczniami klas IV- VIII wybraliśmy się w podróż szlakiem latarń polskiego wybrzeża Bałtyku. Między prezentacjami wysłuchaliśmy piosenek o tematyce morskiej, żeglarskiej w wykonaniu uczniów z klas I-IV i przedszkolaków, a także obejrzeliśmy występy artystyczne uczennic z koła tanecznego i
najstarszej grupy przedszkolnej.
Każdy, kto tego dnia zaszczycił nas swoją obecnością, otrzymał pamiątkowy upominek – breloczek z Różą Wiatrów, która widnieje na rewersie naszego sztandaru i jest dla nas swoistą busolą wyznaczającą kierunek, w którym zmierza nasza szkoła.
Serdeczne podziękowania kierujemy do Rady Rodziców za miłą niespodziankę dla uczniów, przedszkolaków i pracowników szkoły.

Dodano 12.03.2024