Odpłatność za posiłki – styczeń 2021 r

Dyrekcja szkoły informuje, że odpłatność za posiłki w styczniu wynosi:

Dla oddziałów przedszkolnych – 10 dni x 7,00 zł = 70,00 zł

Dzieci z klas I – III, które miały opłacone posiłki za miesiąc listopad nie ponoszą odpłatności. W razie wątpliwości, co do odliczeń, za nieobecności dzieci w okresie od 2 do 6 listopada 2020 roku należy kontaktować się z intendentem.

Dodano 15.01.2021