Odpłatność za posiłki w lutym 2021

Odpłatność za posiłki w  lutym 2021 wynosi:

Oddziały Przedszkolne – 20 dni x 7,00  zł = 140,00 zł

Klasy I-III – 20 dni x 4,00 zł = 80,00 zł

Ważne

Rodzice przed dokonaniem wpłaty proszeni są o wcześniejszy kontakt z intendentem, Panią Martyną Kargul (tel. 505803182) w celu uzyskania informacji na temat konkretnej kwoty do zapłaty z uwzględnieniem odliczeń za nieobecności oraz zawieszenie zajęć w listopadzie 2020 r.

Należność za posiłki proszę uiścić do 5 lutego 2021 r.

Dodano 27.01.2021