Poczet sztandarowy na V Słupskiej Konferencji Marynistycznej

8 maja w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku odbyła się V Słupska Konferencja Marynistyczna, której celem było omówienie lokalnych działań Ligi Morskiej i Rzecznej oraz Programu Edukacji Morskiej. Podsumowano też IV Pomorski Konkurs o Tytuł Mistrza Nawigacji. Część druga konferencji miała charakter jubileuszowy, związany ze stuleciem LMiR oraz obchodami Roku Ligi Morskiej i Rzecznej. Konferencję zorganizowali wspólnie przedstawiciele Ligi oraz Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku. W tej części konferencji, w asyście pocztów sztandarowych Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Rzecznej, SP im. Ludzi Morza w Objeździe, Urzędu Morskiego w Słupsku i SP nr 9 im. kmdra Stanisława Hryniewieckiego w Słupsku, odbyło się wręczenie odznaczeń i medali stulecia LMiR.

W 1918 roku założono stowarzyszenie Bandera Polska, którego kontynuatorem jest obecnie Liga Morska i Rzeczna. Po II wojnie światowej i zmianach politycznych organizacja została rozwiązana. Na jej powrót czekano prawie 30 lat i 22 kwietnia 1981 roku zarejestrowano stowarzyszenie Liga Morska. Misją, która od samego początku przyświecała Lidze, było kształtowanie i stałe rozwijanie świadomości morskiej społeczeństwa polskiego oraz edukowanie młodzieży w zakresie szeroko rozumianej gospodarki wodnej. 12 grudnia 2018 roku Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2019 rokiem Ligi Morskiej i Rzecznej.

Dodano 19.05.2019