Podsumowanie konkursu „ALU Góra!”

21 Listopada odbyło się wręczenie nagród dla naszych uczniów w konkursie pod nazwą ALU Góra! Konkurs prowadzony był w ramach ogólnopolskiej kampanii recyklingu opakowań aluminiowych po napojach. 

Na wybrzeżu przebiegał pod hasłem „Czyste plaże” i był organizowany przez Fundację RECAL. Słowiński Park Narodowy uczestniczy już od kilku lat w kampanii, prowadząc letnie warsztaty połączone ze zbiórką aluminium dla uczestników koloni i obozów wakacyjnych. W tym roku w kampanii wzięły również udział 4 szkoły z otuliny Parku. Po ogłoszeniu konkursu uczniowie oddziałów przedszkolnych i klas I- III przez całe wakacje zbierali opakowania aluminiowe w swoich gospodarstwach domowych, a następnie we wrześniu dostarczyli w workach puste puszki. Wychowawcy sporządzili listę uczniów biorących udział w akcji i ilość sztuk puszek przez nich zebranych. Łącznie w akcji zebrano 336, 8 kg aluminium,  w tym uczniowie naszej szkoły zebrali 24 kg puszek. Pracownicy Słowińskiego Parku Narodowego Pani Beata Jurałowicz i Pan Tomasz Gaj wręczyli nagrody następującym uczniom:

I miejsce:        Olgierd Kulwas kl. II

II miejsca:       Zuzanna Kudosz OP- 5 latki i Patryk Urbański kl. II

III miejsce:     Katarzyna Złomańczuk kl. II i Agata Fostacz kl. II

puszki puszki1 puszki2

Dodano 24.11.2013