Podsumowanie zbiórki karmy dla kotów

Samorząd Uczniowski zakończył zbiórkę karmy dla kotów. W zbiórce udział wzięło 41 uczniów z klas I-VIII.

Zebraliśmy wspólnie:

217,5 kg suchej karmy

16,4 kg mokrej karmy 

5 kg kaszy

4 koce

2 ręczniki

1 kuwetę.

Zebrane dary zostaną przekazane przez uczniów i opiekuna do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami oraz Schroniska dla Zwierząt w Słupsku.

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczniom, za wrażliwość i aktywny udział w tym charytatywnym przedsięwzięciu.

Dodano 28.02.2020