POLSKA SARMACKA – LEGENDA HUSARII

Kolejna podróż w czasie zawiozła naszych uczniów do Rzeczypospolitej XVI i XVII wieku – Rzeczpospolitej wielu kultur. Na terenie Polski przenikały się i współistniały kultury wschodu i zachodu i te odrębności mogliśmy zobaczyć w czasie żywej lekcji historii przedstawionej przez Chorągiew Komturstwa Gniewskiego pod kierunkiem Krzysztofa Góreckiego.

Uczniowie zobaczyli różnice pomiędzy strojem sarmackim i cudzoziemskim, wojownika pancernego Hetmana Czarnieckiego, ale również żołnierzy autoramentu cudzoziemskiego: muszkietera i pikiniera Karola X Gustawa. Najważniejszym punktem było  spotkanie z husarią – chlubą oręża polskiego, która swoje największe triumfy święciła w pierwszych trzech dekadach XVII w, a którą do chwały przywrócił król Jan III Sobieski.

Dodano 12.11.2019