Prezentacje kandydatów na patrona szkoły

W dniach od 23 lutego do 19 marca br. w Szkole Podstawowej w Objeździe odbywały się prezentacje kandydatów na patrona szkoły. We wcześniejszym etapie uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły wyłonili w drodze wyborów potencjalnych kandydatów na patrona spośród zgłoszonych przez siebie propozycji: Jana Pawła II, ks. Zieję, Orła Białego, Szare Szeregi, ORP Orzeł, Książąt Pomorskich, Bohaterów Westerplatte, Noblistów Polskich, Jana Kochanowskiego, Powstańców Polskich, Ludzi Morza.

Społeczność uczniowska z pomocą wychowawców zaprezentowała sylwetki kandydatów. Uczniowie naszej szkoły zaangażowali się w różne działania, które umożliwiły lepsze poznanie kandydatur na patrona szkoły. Młodzież z klas starszych gromadziła materiały i przygotowywała prezentacje multimedialne, które obejrzała cała społeczność szkolna. Były również scenki teatralne, recytacja wybranych wierszy, śpiewanie pieśni, wszystko po to, by jak najlepiej przybliżyć biografię i dokonania poszczególnych kandydatur na patrona. Na lekcjach wychowawczych przeprowadzono rozmowy na temat proponowanych kandydatur. Na korytarzu szkolnym pojawiły się tematyczno – informacyjne gazetki.

22.03.2018 odbędzie się głosowanie na patrona szkoły spośród wyżej wymienionych kandydatur.

 

Dodano 20.03.2018