Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

2 kwietnia to Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Jego celem jest propagowanie wiedzy na temat autyzmu i budowanie wrażliwości społecznej w tym zakresie. Celem akcji jest zwiększenie świadomości społecznej na temat autyzmu oraz zwrócenie uwagi na potrzebę większej empatii i tolerancji dla odmiennych możliwości i potrzeb osób ze spektrum autyzmu.

Kampania przyczynia się również do kształtowania właściwych postaw prospołecznych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Nasza szkoła również włączyła się w akcję jako znak solidarności z osobami z autyzmem. Z uwagi na to, że w tym roku dzień ten przypadł w sobotę, wydarzenie obchodziliśmy 4 kwietnia. Tego dnia wśród całej społeczności szkolnej dominował w ubiorze kolor niebieski. W klasach młodszych i przedszkolu nauczyciele przybliżyli uczniom zagadnienia dotyczące autyzmu, poszerzyli wiedzę za pomocą prezentacji multimedialnej, filmów, pogadanek i zachęcili do wykonania prac tematycznych z symbolami Dnia Świadomości Autyzmu

 

Dodano 10.04.2022