Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza w Objeździe w rządowym programie Aktywna Tablica.

W roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa w Objeździe uczestniczy w programie Aktywna Tablica. W ramach tego programu pozyskano dotacje na zakup dwóch monitorów dotykowych o przekątnej 65 cali. W szkole powołano koordynatora programu, którym została pani Marta Bieńkowska – Werra, nauczyciel matematyki.

Na bazie projektu została powołana sieć współpracy szkół, która ma na celu szeroko pojętą współpracę, wymianę doświadczeń i zasobów multimedialnych. Nauczyciele prowadzący zajęcia z udziałem nowoczesnego sprzętu w sposób znaczący uatrakcyjniają lekcje, angażują większość uczniów w rozwiązywanie zadań i ćwiczeń. Maja ponadto stworzoną specjalnie dla nich platformę do wymiany scenariuszy zajęć. Mamy nadzieje, że uczestnictwo w w/w programie znacznie zwiększy wykorzystanie technologii TIK na zajęciach lekcyjnych.

Dodano 04.01.2019