Turniej BRD

21 kwietnia 2023 roku w naszej szkole odbył się Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – Etap gminny.

Celem turnieju są działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności popularyzowanie przepisów i zasad ruchu drogowego, propagowanie treści nauczania zawartych w podstawie programowej, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu oraz popularyzowanie
roweru jako środka transportu, rekreacji i sportu.
Turniej składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Pierwsza część dotyczyła zasad i przepisów o ruchu pieszych, rowerzystów, znaków drogowych, sytuacji w ruchu drogowym, ustaleniu prawidłowej kolejności przejazdu przez skrzyżowanie. Druga część polegała na prawidłowym przejechaniu rowerem przez tor przeszkód.
Po podliczeniu wyników uczniów, z przyjemnością możemy poinformować, że I miejsce w młodszej grupie i kwalifikację do kolejnego etapu konkursu uzyskali uczniowie z naszej szkoły: Milena Nieźwińska, Gabriela Bloch, Adam Cheda i Alan Kaczmarczyk.
Dodatkowo najlepszym zawodnikiem dzisiejszego turnieju został Alan Kaczmarczyk, który uzyskał najwyższą liczbę punków.
Gratulujemy!

 

Dodano 25.04.2023