Turniej Wiedzy Pożarniczej

18 marca 2019 r. w Urzędzie Gminy w Ustce odbyły się eliminacje gminne do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem: „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”.

Celem Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie: ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży: zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej historii i tradycji ruchu strażackiego oraz znajomości przepisów przeciwpożarowych. Naszą szkołę w turnieju reprezentowali: Liliana Kargul z klasy Vb, Olgierd Kulwas z klasy VII (kategoria wiekowa 8 – 14 lat) oraz Bartosz Drozd i Dawid Klimas z klasy III gimnazjum (kategoria wiekowa 15 – 16 lat). Zgodnie z Regulaminem eliminacje składały się z części pisemnej, na którą przypadało 40 pytań testowych. Do części ustnej turnieju zakwalifikowała się najlepsza trójka uczestników z każdej grupy wiekowej. W tej części uczestnicy musieli wykazać się wiedzą, odpowiadając na losowo wybrane pytania. W wyniku rozgrywek finałowych, w grupie wiekowej 15 – 16 lat, II miejsce zajął uczeń Dawid Klimas (kl. III gim.), zaś III miejsce, Bartosz Drozd (kl. III gim.). Laureaci konkursu otrzymali puchar, dyplom oraz nagrodę rzeczową, wszyscy uczestnicy oraz ich opiekunowie otrzymali upominki ufundowane przez Gminę Ustka.

Gratulacje!!

 

Dodano 15.05.2019