Turnieju Wiedzy Pożarniczej

19 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej w Zaleskich odbyły się eliminacje gminne do XLI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem: „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”.

Celem Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie: ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży: zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej historii i tradycji ruchu strażackiego oraz znajomości przepisów przeciwpożarowych.

Ogółem do konkursu przystąpiło 11 uczniów w I grupie wiekowej (10 – 13 lat) oraz 4 uczniów II grupie wiekowej (14 – 16 lat). Zgodnie z Regulaminem eliminacje składały się z części pisemnej, na którą składało się 30 pytań testowych. Do części ustnej turnieju zakwalifikowała się najlepsza trójka uczestników z każdej grupy wiekowej.

W tej części uczestnicy musieli wykazać się wiedzą, odpowiadając na trzy losowo wybrane pytania. W wyniku rozgrywek finałowych, w grupie wiekowej 10 – 13 lat, II miejsce zajęła uczennica Liliana Kargul (kl. IVb), zaś trzecia lokata przypadła uczennicy Hannie Chedzie (kl. IVa).

W grupie wiekowej 14 – 16 lat, II miejsce zajął uczeń Joachim Jóźwiak (kl. III gim), zaś III miejsce, Wiktoria Kołtowska (kl. III gim.).

Laureaci konkursu otrzymali puchar, dyplom oraz nagrodę rzeczową, wszyscy uczestnicy oraz ich opiekunowie otrzymali upominki ufundowane przez Gminę Ustka.

Serdeczne gratulacje!!

Dodano 07.05.2018