Uczniowie klasy VI pisali sprawdzian

We wtorek, 5 kwietnia uczniowie klasy szóstej podeszli do sprawdzianu, który miał zbadać ich wiedzę na koniec nauki w szkole podstawowej. Egzamin składał się z dwóch części – część pierwsza obejmowała zadania z języka polskiego i z matematyki; podstawę dla wielu zadań z języka polskiego i matematyki stanowiły teksty lub informacje z zakresu historii lub przyrody. ‎Część druga obejmowała zadania z języka obcego nowożytnego – w naszej szkole z języka angielskiego. 

Według opinii uczniów, egzamin nie był trudny. Cieszymy się, że poszło im – jak twierdzą – dobrze i życzymy odzwierciedlenia tego zadowolenia w wynikach, które przekazane zostaną im w postaci zaświadczeń w czerwcu br.

Jak już wcześniej poinformowała minister edukacji, pani Anna Zalewska, sprawdzian zostanie zniesiony w 2017 roku. Obecni szóstoklasiści są więc ostatnim rocznikiem, który go zdawał. 

egzamin 006 egzamin 007 egzamin 010 egzamin 014 egzamin 015

Dodano 06.04.2016