Uroczyste obchody Dnia Komisji Edukacji Narodowej

13 października obchodziliśmy w szkole Dzień Edukacji Narodowej. Apel na ten dzień przygotowały dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych. Uroczystość uświetnił występ szkolnego chóru.

Uroczystość poprowadzili Nikola Gasianiec i Kuba Szczasiuk.

Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele rodziców, władze samorządowe oraz emerytowani pracownicy szkoły.

Życzenia nauczycielom i pracownikom szkoły złożyli: dyrektor szkoły Jacek Goreński, Sekretarz Gminy Ustka Lidia Orłowska – Getler,  Przewodnicząca Rady Rodziców Anna Kuźmińska oraz Samorząd Uczniowski. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Sekretarz Gminy Ustka Lidia Orłowska wręczyła Nagrodę Wójta Gminy Ustka Magdalenie Hajko a wyróżniającym się uczniom stypendia naukowe.

Dzień ten był okazją do nagradzania wyróżniających się w swojej pracy pracowników szkoły. Podczas gali dyrektor wręczył Nagrody Dyrektora Szkoły.

Święto edukacji połączone było z uroczystym ślubowaniem uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej.


Po części oficjalnej zaprezentowano występy artystyczne. Wystąpili uczniowie z klas młodszych, z kół teatralnych oraz chór szkolny.

Dodano 18.10.2017