Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego

Tegoroczne wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego odbyły się 18 września. Wybory były poprzedzone kampanią, w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy. Uczniowie spośród kandydatów wybrali przewodniczącego samorządu, jego zastępcę oraz członków. Do tegorocznych wyborów zgłoszono 16 kandydatów z klas IV-VIII SP III gimnazjum.

Wyniki wyborów ogłosiła Komisja Wyborcza, w skład której weszli uczniowie: Olaf Kulwas, Filip Morgaś, Helena Rumińska, Olgierd Kulwas i Joanna Płatwa. Wyniki wyborów prezentują się następująco:

przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2018/2019 został

uczeń klasy III gimnazjum Dawid Klimas.

Jego zastępcą uczeń Bartosz Bąk z klasy VI,

członkowie to uczniowie: Daria Krupińska z klasy VIII, Michał Bednarczyk z klasy IV
oraz Anna Salwowska z klasy III gimnazjum.

Wszystkim głosującym dziękujemy za udział w wyborach, a nowo wybranemu Prezydium Samorządu Uczniowskiego GRATULUJEMY i życzymy owocnej pracy.

Dodano 05.10.2018