Wybory patrona szkoły

22 marca w Szkole Podstawowej w Objeździe odbyły się wybory patrona szkoły. W głosowaniu brali udział uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice. Głosy oddawano na jednego spośród jedenastu kandydatów wyłonionych według ustalonej procedury zawartej w regulaminie wyborów.

Kandydatami byli: Szare Szeregi, ORP Orzeł, ks. Zieja, Powstańcy Polscy, Książęta Pomorscy, Bohaterowie Westerplatte, Jan Paweł II, Nobliści Polscy, Ludzie Morza, Orzeł Biały, Jan Kochanowski. Powołana przez dyrektora szkoły komisja wyborcza w składzie: Anna Lucewicz – nauczycielka szkoły, Anna Kuźmińska – przewodnicząca Rady Rodziców, Dawid Klimas i Bartosz Bąk – przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego dbała o prawidłowy przebieg głosowania. Po zakończeniu wyborów zespół koordynujący, który pełnił funkcję komisji skrutacyjnej, dokonał podliczenia głosów i ogłosił wyniki.

Kandydatem na Patrona Szkoły Podstawowej w Objeździe zostali Ludzie Morza.

Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski dziękują wszystkim za zaangażowanie i udział w wyborach.

Dodano 23.03.2018