Wyniki konkursu pn. „Bezpieczna rodzina – źródłem mojej mocy”

Dnia 27 października 2022 r. komisja konkursowa, dokonała oceny  prac nadesłanych na konkurs pod nazwą „Bezpieczna rodzina – źródłem mojej mocy”. Oceniając prace komisja brała pod uwagę zgodność z tematem, walory artystyczne, estetykę pracy, ciekawe i twórcze ujęcie tematu pracy.

Komisja przyznała w każdej z kategorii wiekowej nagrody oraz w dwóch kategoriach wiekowych wyróżnienia.

 W kategorii dzieci z klas I – II, nagrody otrzymują:

I miejsce: Lena Imiołek – klasa II

II miejsce: Nela Tomczyk – klasa Ib

III miejsce: Aleksandra Nowakowska – klasa II

Wyróżnienie –  Julia Dębska – klasa Ib

Wyróżnienie –  Zofia Kolasińska – klasa II

Dodano 10.11.2022