Wyniki konkursu „POLSKA MOJA OJCZYZNA”,

14.11.2014 został rozstrzygnięty wewnątrzszkolny konkurs plastyczny pod hasłem „POLSKA MOJA OJCZYZNA”, ogłoszony przez wychowawcę świetlicy i Samorząd Uczniowski. 

W konkursie wzięli udział uczniowie z klas I-IV SP. Prace zostały wykonane różnymi technikami na dowolnych formatach. Celem konkursu było dążenie do rozwijania zainteresowań twórczych dzieci oraz nabycie przez uczniów przynależności narodowej – tego że jesteśmy Polakami, a nasz kraj to Polska. Komisja w składzie: p. Alicja Glińska, p. Magdalena Hajko oraz p. Agnieszka Kulwas oceniła prace zgodnie z regulaminem konkursu. Zostały nagrodzone prace czworga uczniów, zaś sześciu uczniom przyznano za prace wyróżnienia.

Wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce – ucz. Hanna Cheda z kl. Ia

II miejsce – ucz. Patrycja Krzemińska z kl. IV

III miejsce – ucz. Oliwier Fryzowski z kl. III i Nikodem Łoziński z kl. Ia

Wyróżnienie otrzymali uczniowie: Wiktoria Kusińska (kl.Ia), Michał Salwowski (kl. Ia), Ewelina Ceska (kl. Ib), Anna Bagniuk (kl.Ib), Robert Rzepecki (kl.IV) i Kaja Rudkat (kl.II) . Gratulujemy zwycięzcom!

Wszystkie prace tradycyjnie zostały umieszczone na wystawie pokonkursowej w holu szkoły i są podziwiane zarówno przez dzieci jak i rodziców. 

konkurs 018 konkurs 015 konkurs 022 konkurs 019 konkurs 020 konkurs 013 konkurs 010

Dodano 14.11.2014