Zabawy i gry – podstawowa forma spędzania czasu w świetlicy

Zajęcia świetlicowe stanowią ważne ogniwo współczesnego systemu wychowania, tworzą kontynuację zadań wychowawczo-opiekuńczych szkoły. 

Świetlica szkolna sprzyja racjonalnemu wypoczynkowi, przyczynia się do rozwoju indywidualnych zainteresowań i uzdolnień oraz stwarza warunki do społecznego działania. Główną formą pracy z dziećmi w świetlicy jest zabawa. Zabawy wzbudzają ciekawość i zainteresowanie uczniów. Pozwalają wyrównywać braki i pokonywać trudności w nauce. Gry i zabawy przyczyniają się do ogromnego rozwoju umysłowego. Dzięki nim dzieci uczą się wspólnie działać na rzecz zespołu, szanować przeciwnika, okazywać pomoc, przestrzegać zasad gry.

Dużym powodzeniem w naszej świetlicy cieszą się gry planszowe, gry zręcznościowe i oczywiście klocki „wafle”, z których powstają ciekawe budowle i konstrukcje. Klocki dają dużo zabawy i radości małym i większym dzieciom.

świetlica 014 (2) świetlica 009 (2) gierki (2) kolaż (2) Kolaże (2) świetlica 022 (2) warcabki 031-001 (2)

Dodano 04.03.2014