Zajęcia otwarte w grupie „0”

Dla wsparcia prawidłowego rozwoju dziecka współpraca z rodzicami stanowi ważny element pracy nauczyciela. Jednakże, dla dobrych efektów wychowawczo – dydaktycznych konieczna jest pozytywna aktywność całego trio –dziecka, nauczyciela i rodziców.

Mając na względzie dbanie o harmonijną współpracę wszystkich trzech ogniw dnia 28.03.2023 r. na ZAJĘCIA OTWARTE zostali zaproszenie rodzice dzieci z grupy Delfinki. Podczas spotkania przybyli goście mieli możliwość dostrzec wartości
na różnych płaszczyznach; obserwowali relacje rówieśnicze i relacje z nauczycielem, dzieci zaprezentowały swoje talenty muzyczne oraz poznawcze. Rodzice uczestniczyli aktywnie we wspólnych zabawach manualnych, a na zakończenie spotkania wszyscy zasłuchali się w interesującą lekturę, przeczytaną przez jedną z mam.

Dodano 04.04.2023