Zawieszenie zajęć stacjonarnych w klasach IV – VIII

Szanowni Państwo

Od 26 października do 8 listopada na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów dzieci z klas IV – VIII przechodzą na tryb zdalny nauki. Nauka będzie się odbywała według ustalonego tygodniowego planu lekcji on line za pomocą platformy Classroom, która powiązana jest z aplikacją Google.

Wszystkie dzieci posiadają założone konta na Classroom, za poinformowanie o loginach i hasłach odpowiedzialni są wychowawcy klas.

Procedura organizacji zajęć dla klas IV – VIII zamieszczona jest na stronie internetowej szkoły w zakładce – Informacje dla rodziców

W związku z zaistniałą sytuacją odpłatność za wyżywienie w szkole za miesiąc listopad ponoszą na razie (do odwołania) Rodzice uczniów z OP oraz klas I – III. Pozostali Rodzice uczniów klas IV – VIII będą poinformowani o terminie wpłat za posiłki osobną wiadomością, w przypadku powrotu do szkoły.

Planowana odpłatność za listopad wynosi:

OP – 140,00

I-III – 80,00

IV – VIII – 104,00

Ponadto przypominam, że należy przesłać na podany adres intendentobjazda@gmail.com lub SMS na numer 505 803 182 potwierdzenie wykonanego przelewu (bezwzględnie).

W przypadku rezygnacji z posiłków również należy poinformować o tym fakcie intendenta.

Klasy I – III oraz Oddziały Przedszkolne funkcjonują bez zmian. Wszelkie nowe informacje będą zamieszczane w Librusie, na stronie internetowej i FB szkoły.

Dodano 23.10.2020