„Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy”

W roku szkolnym  2013/14 klasa 5 SP uczestniczy w projekcie „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską”.

Lider projektu:

Departament Edukacji i Sportu/Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

 Partnerzy:

Fundacja Navigare Mateusza Kusznierewicza (w zakresie szkół podstawowych)

 Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów poprzez realizację programów rozwojowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych w obszarze edukacji morskiej.

Dodano 18.05.2014