Zostań mistrzem klawiatury

16 stycznia 2015 odbył się szkolny konkurs informatyczny „Zostań mistrzem klawiatury”. W konkursie wzięło udział piętnaścioro uczniów z klas IV – VI. Celem konkursu było doskonalenie technik szybkiego pisania na klawiaturze, ćwiczenie poprawności pisania oraz unikanie popełniania błędów ortograficznych. 

Uczniowie otrzymali kartkę w formacie A4 z tekstem do przepisania. W trakcie trwania konkurencji mierzony był czas. Za każdy popełniony błąd doliczane były dodatkowe sekundy. Uczeń z najkrótszym czasem wygrywał.

Po podliczeniu czasu wszystkich uczestników, przez komisję w składzie:

mgr Agnieszka Paszkowska – przewodnicząca, mgr Marta Bieńkowska – Werra – członek,

wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

I miejsce – Bartosz Drozd klasa V – czas: 21 minut i 25 sekund

II miejsce – Bartłomiej Józefko klasa VI – czas: 22 minuty

III miejsce – Dawid Klimas klasa V – czas: 25 minut i 55 sekund

Laureaci otrzymują nagrodę rzeczową, dyplom oraz ocenę cząstkową celującą z informatyki, pozostali uczestnicy konkursu otrzymują ocenę cząstkową bardzo dobrą z informatyki.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.

Zdjŕcie0541 Zdjŕcie0542 Zdjŕcie0543

Dodano 25.01.2015