Żywa Lekcja Historii

26 lutego gościliśmy w naszej szkole Teatr Historyczny „Chorągiew Komturstwa Gniewskiego”.

Od ponad 15 lat członkowie teatru pod kierunkiem Krzysztofa Góreckiego specjalizują się w ofercie edukacyjnej dla uczniów prowadząc na terenie całego kraju „Żywe Lekcje Historii, łącząc zabawę z wiedzą. Dziś mogliśmy zobaczyć lekcje związane z następującymi okresami: Starożytność: Grecja i Rzym oraz XVIII wiek.

„Żywe Lekcje Historii” to zaznajomienie uczniów z historią poprzez kontakt z dawnymi obyczajami, bronią oraz uzbrojeniem ochronnym. Całe wyposażenie, którym aktorzy się posługują są dokładnymi replikami sprzętów wykorzystywanych w danej epoce historycznej. W czasie lekcji żywej historii dzieci i młodzież mają okazję dobrze się bawiąc zdobyć wiedzę historyczną.

Dodano 28.02.2018