Apel poświęcony 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz powstania Polskiego Państwa Podziemnego

W ostatni poniedziałek 29 września 2014 roku w Zespole Szkół Samorządowych w Objeździe odbył się uroczysty apel poświęcony  75 rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz powstania Polskiego Państwa Podziemnego.

Apel rozpoczął się wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego, następnie uczniowie przedstawili montaż słowno – muzyczny połączony z prezentacją multimedialną. Na scenie zabrzmiały pieśni patriotyczne z okresu lat wojny w wykonaniu chóru szkolnego pod kierunkiem pani Małgorzaty Rozwadowskiej, na ekranie pojawiły się fotografie twórców państwa podziemnego, żołnierzy Armii Krajowej, sceny z powstania warszawskiego, do których komentarzem były wiersze poetów lat wojny i okupacji – Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Gajcego, Zdzisława Stroińskiego, których recytację przygotowali uczniowie klasy VI szkoły podstawowej i I klasy gimnazjum. Uroczystość przygotowały panie Marzena Tworek i Małgorzata Warfołomiejew.  Na zakończenie spotkania głos zabrał dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Objeździe pan Jacek Goreński.  W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na to, że w historii Polski często podkreśla się fenomen 5 – letniej działalności Polskiego Państwa podziemnego w czasie okupacji hitlerowskiej. W ogarniętej II wojną światową Europie Polskie Państwo Podziemne było wyjątkowym przejawem męstwa. W żadnym z okupowanych wtedy państw nie powstały podobne struktury zarówno wojskowe jak i cywilne. Stwierdził, że jesteśmy dziś winni pamięć twórcom Polskiego Państwa Podziemnego i naszą wdzięczność za to, że dzięki ich odwadze możemy mówić o Polsce walczącej i Polsce niezłomnej. Pan dyrektor podziękował także uczniom i nauczycielom za przygotowanie uroczystości.

apel 018 apel 017 apel 013 apel 012 apel 007 apel 005 apel 003 apel 020

 

Dodano 30.09.2014