Zajęcia na świetlicy szkolnej

Świetlica szkolna jest częścią składową szkoły. Jej funkcjonowanie i organizacja jest ściśle związana z działaniem szkoły. 

Praca świetlicy prowadzona jest w oparciu o plan pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej, który pozostaje w korelacji z Planem Pracy Szkoły.

W ramach działalności dydaktycznej świetlica szkolna umożliwia dzieciom odrabianie zadań domowych oraz stwarza warunki do nauki własnej. Ponadto wychowawcy świetlicy w miarę potrzeby pomagają w lekcjach uczniom słabszym oraz tym, którzy mają szczególne trudności w nauce i wymagają działań wyrównawczych i kompensacyjnych.

lekcje6 010 011 lekcje lekcje1 lekcje7 006 lekcje2 lekcje3 lekcje4

Dodano 28.09.2014