Strona główna Historia szkoły Grono Pedagogiczne Informacje o szkole Publikacje nauczycieli Oferta letnia w szkole

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w ObjeŸdzie
w roku szkolnym 2012/2013

                    

Oddział Przedszkolny - wychowawca - pani Aniceta Ostrowska        

 

Klasa I - wychowawca - pani Jolanta Rogaczewska i pani Katarzyna Kudosz

 

Klasa II - wychowawca - pani Iwona Kisielowska

Klasa III- wychowawca -  pani Małgorzata Warfołomiejew

Klasa IV - wychowawca - pani Marta Bieńkowska - Werra

 

Klasa V - wychowawca - pani Marzena Tworek

Klasa VI - wychowawca - pani Wiesława KuŸmińska - Kuczun

 

Powrót