Przeczytaj więcej o RODO w Szkole Podstawowej w Objeździe

Kadra szkoły

 

DYREKCJA
Jacek Goreński – dyrektor
Małgorzata Rozwadowska – wicedyrektor, język angielski, muzyka

GRONO PEDAGOGICZNE
Milena Banaszkiewicz – pedagog szkolny
Anna Dąbrowska – edukacja przedszkolna
Irena Duda – edukacja wczesnoszkolna
Alicja Glińska – pedagog specjalny, logopedia
Iwona Goreńska – edukacja wczesnoszkolna
Magdalena Hajko – język polski, technika, plastyka
Irena Kabata – Domaros – język angielski, język kaszubski
Sylwia Jóźwik – edukacja przedszkolna
Katarzyna Kassijan – edukacja przedszkolna
Mariola Krawiec – religia
Katarzyna Kudosz – edukacja przedszkolna
Agnieszka Kulwas – język angielski
Anna Lucewicz – nauczyciel wspomagający
Dorota Luniak – edukacja przedszkolna
Agnieszka Oleszek – edukacja przedszkolna
Aniceta Ostrowska – edukacja przedszkolna
Agnieszka Paszkowska – matematyka, informatyka
Iwona Perkowska – biologia, chemia, EDB, WDŻ, wychowawca świetlicy
Jolanta Rogaczewska – edukacja wczesnoszkolna
Magdalena Różańska – edukacja przedszkolna
Karolina Skuza – nauczyciel wspomagający
Dorota Spychał – język polski, biblioteka
Beata Sznigirewicz – wychowanie fizyczne, wychowawca świetlicy
Marzena Tworek – język niemiecki, historia, WOS
Roman Waraksa – fizyka, geografia
Małgorzata Warfołomiejew – edukacja wczesnoszkolna
Klaudia Wilbik – Stankiewicz – edukacja przedszkolna
Marta Wyrzykowska – język angielski
Andrzej Zawada – wychowanie fizyczne, przyroda


PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
Małgorzata Syldatk – sekretarz szkoły
Małgorzata Ciok
Dorota Drozd
Ewa Gasianiec
Wioleta Hadryś
Beata Iciachowska
Magdalena Jurkowska
Martyna Kargul
Wioleta Lemańska
Mirosław Ratajczyk
Barbara Rogozińska
Wiesław Syldatk
Anna Szczasiuk
Mariola Wiśniewska
Maria Wawrzyniak

Zespół Szkolno Przedszkolny

wszelkie prawa zastrzeżone