Przeczytaj więcej o RODO w Szkole Podstawowej w Objeździe

Kadra szkoły

 

DYREKCJA
mgr Jacek Goreński – dyrektor
mgr Małgorzata Rozwadowska – wicedyrektor, język angielski, muzyka

GRONO PEDAGOGICZNE
mgr Milena Banaszkiewicz – pedagog szkolny
mgr Marta Bieńkowska – Werra – matematyka
mgr Anna Dąbrowska – edukacja przedszkolna
mgr Alicja Glińska – pedagog specjalny, logopedia
mgr Iwona Goreńska – edukacja wczesnoszkolna
mgr Magdalena Hajko – język polski, technika, plastyka
mgr Irena Kabata – Domaros – język angielski, język kaszubski
mgr Sylwia Jóźwik – edukacja przedszkolna
mgr Katarzyna Kassijan – edukacja przedszkolna
mgr Mariola Krawiec – religia, biblioteka
mgr Katarzyna Kudosz – edukacja przedszkolna
mgr Agnieszka Kulwas – język angielski
mgr Anna Lucewicz – nauczyciel wspomagający
mgr Aniceta Ostrowska – edukacja przedszkolna
mgr Agnieszka Paszkowska – matematyka, informatyka
mgr Beata Perkowska – edukacja przedszkolna
mgr Iwona Perkowska – biologia, chemia, EDB, WDŻ
mgr Jolanta Rogaczewska – edukacja wczesnoszkolna
mgr Magdalena Różańska – edukacja przedszkolna
mgr Dorota Spychał – język polski, biblioteka
mgr Beata Sznigirewicz – wychowanie fizyczne, wychowawca świetlicy
mgr Marzena Tworek – język niemiecki, historia, WOS
mgr Roman Waraksa – fizyka, geografia
mgr Małgorzata Warfołomiejew – edukacja wczesnoszkolna
mgr Klaudia Wilbik – Stankiewicz – edukacja przedszkolna
mgr Marta Wyrzykowska – język angielski
mgr Andrzej Zawada – wychowanie fizyczne, przyroda


PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
Małgorzata Syldatk – sekretarz szkoły
Małgorzata Ciok
Dorota Drozd
Ewa Gasianiec
Wioleta Hadryś
Beata Iciachowska
Magdalena Jurkowska
Martyna Kargul
Wioleta Lemańska
Mirosław Ratajczyk
Barbara Rogozińska
Wiesław Syldatk
Anna Szczasiuk
Mariola Wiśniewska
Maria Wawrzyniak

Zespół Szkolno Przedszkolny

wszelkie prawa zastrzeżone