Przeczytaj więcej o RODO w Szkole Podstawowej w Objeździe

Specjaliści w szkole

PEDAGOG / DORADCA ZAWODOWY

Milena Banaszkiewicz

PEDAGOG SPECJALNY / LOGOPEDA

Alicja Glińska

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Anna Dąbrowska
Anna Lucewicz

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Iwona Goreńska
Aniceta Ostrowska

REWALIDACJA

Milena Banaszkiewicz
Marta Bieńkowska
Alicja Glińska
Anna Lucewicz
Agnieszka Paszkowska


PIELĘGNIARKA SZKOLNA

Elżbieta Nitkowska (gab. nr 69) – przy sali gimnastycznej

Zespół Szkolno Przedszkolny

wszelkie prawa zastrzeżone