Przeczytaj więcej o RODO w Szkole Podstawowej w Objeździe

Specjaliści w szkole

 

PEDAGOG /DORADCA ZAWODOWY

Milena Banaszkiewicz

LOGOPEDA

Alicja Glińska
Klaudia Wilbik – Stankiewicz

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Anna Dąbrowska
Anna Lucewicz

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Iwona Goreńska
Aniceta Ostrowska

REWALIDACJA

Milena Banaszkiewicz
Marta Bieńkowska
Katarzyna Kassijan
Agnieszka Paszkowska


PIELĘGNIARKA SZKOLNA

Elżbieta Nitkowska (gab. nr 69) – przy sali gimnastycznej

Szkoła Podstawowa w Objeździe

wszelkie prawa zastrzeżone