Przeczytaj więcej o RODO w Szkole Podstawowej w Objeździe

Integracja sensoryczna

W Szkole Podstawowej im. Ludzi Morza w Objeździe od września 2019 roku funkcjonuje sala do terapii Integracji Sensorycznej. Inicjatorką i koordynatorką utworzenia sali SI jest szkolny pedagog p. Milena Banaszkiewicz.

Stanowisko terapeuty SI od roku szkolnego 2019/2020 zajmuje p. Anna Lucewicz. W roku szkolnym 2021/2022 dołączyła p. Anna Dąbrowska. Szkoła może pochwalić się aż dwiema paniami terapeutkami, zapotrzebowanie na tego typu zajęcia stale rośnie.

Terapia SI skierowana jest do dzieci doświadczających trudności w szkole, nadruchliwych, nadpobudliwych, ze spektrum autyzmu, ADHD, z mózgowym porażeniem mózgowym, niepełnosprawnych intelektualnie. Takie dzieci są wśród nas i one najbardziej potrzebują specjalistycznego wsparcia, aby mogły lepiej funkcjonować w otaczającym ich świecie.

Głównym celem terapii Integracji Sensorycznej jest wspomaganie rozwoju ucznia i stymulowanie jego systemów zmysłowych poprzez poprawienie organizacji ośrodkowego układu nerwowego i wpływanie na zmianę zachowania w sferze motorycznej, emocjonalnej, poprawienie funkcji językowych i poznawczych, a przede wszystkim lepsza efektywność uczenia się.

Terapia odbywa się w specjalnie przystosowanej sali, wyposażonej w specjalistyczny sprzęt. W naszej sali znajdują się: podwieszane platformy, huśtawki, hamak, suchy basen z kulkami i podświetleniem LED, deskorolka, trampolina, tunel, piłki gimnastyczne, równoważnie, maglownica, zjeżdżalnia z wałkami, oraz różnorodne pomoce, a także materiały do stymulacji dotykowej, wzrokowej, węchowej, itp.

O systematyczne wzbogacanie wyposażenia sali terapii SI dba p. Anna Lucewicz oraz pedagog szkolny p. Milena Banaszkiewicz. Chcemy, aby zajęcia te były ciekawsze, najbardziej efektywne i jak najbardziej atrakcyjne dla naszych uczniów.

tekst opracowała: Anna Lucewicz

Zespół Szkolno Przedszkolny

wszelkie prawa zastrzeżone