Przeczytaj więcej o RODO w Szkole Podstawowej w Objeździe

Historia Szkoły

W Objeździe polska szkoła powstała w dniu 17 stycznia 1946 r. Przez wiele lat powojennych jej siedzibą stały się dwa budynki wtopione w zabudowę wsi. Jeden z nich został zaadaptowany na Dom Nauczyciela, po którym dziś śladu już nie ma, a w jego miejscu stanął dom zamieszkiwany przez rodzinę nauczycielki. W drugim budynku znalazły mieszkanie rodziny byłych pracowników – dziś nie istniejącego PGR – u. W roku 1963 szkoła przeniosła swą siedzibę do pałacu w centrum wsi, okolonego przepięknym parkiem z imponującym starodrzewem. Pałac, mający za sobą administrowanie Zakładu Rolnego nie spełniał norm budowlanych wymaganych dla placówki oświatowej. Ze wspólnej inicjatywy szkoły i społeczności lokalnej powstał Społeczny Komitet Budowy Szkoły w Objeździe, której przewodniczyli kolejno:

p. Bogusław Huczyński (1984 – 1986)
p. Czesław Wąwoźniak (1986 – 1988)
p. Teresa Pokorska (1988 – 1992)
p. Zdzisław Lesiecki (1992 – 1997)

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu p. Wójta Gminy Ustka, Tomasza Wszółkowskiego, budowa zakończyła się sukcesem. Dziś w pewnym oddaleniu od wsi, wśród pól obok lasu wznosi się okazały budynek, w którym mieszczą się dwie odrębne placówki oświatowe: szkoła podstawowa i gimnazjum. I etap budowy zakończył się oddaniem segmentu dydaktycznego w czasie Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 1993/1994. Drugi etap budowy – zaplecze żywieniowe – oddano 12 września 1994 r. Kolejna Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 1997/1998 wiązała się z oddaniem wspaniałej hali sportowej, z której dziś korzysta nie tylko młodzież obu szkół, ale i ludność miejscowa. Zakończenie budowy nastąpiło w sierpniu 2001 roku, kiedy to powstało Gimnazjum. W styczniu 2002r. szkołę odwiedził minister edukacji, uznając jej bazę za jedną z lepszych pośród polskich szkół wiejskich. Uznał szkołę za otwartą, przyjazną uczniom i środowisku.

Placówką kierowali:

·   w latach 1946 – 1971 : pp. Wiesław Bobrowski, J. Kujel, Stanisław Wałęga, Leon Lisiecki, Lubomir Winnicki, Zdzisław Gruszczyński.
·   w pozostałych latach:
p. Kazimierz Rybak             1971 – 1973
p. Bogdan Żabiński             1973 – 1978
p. Eugeniusz Derkacz          1978 – 1980
p. Zenon Król                     1980 – 1984
p. Bogdan Huczyński          1984 – 1986
p. Czesława Długoszek        1986 – 1991  
p. Zorza Sędzicka                  1991 – 2009
·   zastępcami gminnego dyrektora szkół były przez szereg lat panie: Janina Woźniak i Czesława Długoszek. Przez krótki okres szkołą kierowała p. Bogusława Baranowska.  

 1 września 2009 powstał Zespół Szkół Samorządowych w Objeździe, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum.  

Dyrektorem Zespołu Szkół Samorządowych został p. Jacek  Goreński, zastępcą dyrektora p. Małgorzata Rozwadowska.

Od 1 września 2017 roku w naszej placówce funkcjonuje Szkoła Podstawowa w Objeździe z klasami gimnazjalnymi.

Zespół Szkolno Przedszkolny

wszelkie prawa zastrzeżone