BohaterOn

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Objeździe uczestniczyli w ogólnopolskim projekcie historycznym „BohaterON – włącz historię!” mającej na celu uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, a także promocję postaw patriotycznych i historii Polski XX wieku.

Nasi uczniowie z zapałem włączyli się w realizację działań na rzecz kampanii. W ramach projektu uczniowie z klas I-III z uwagą obejrzeli film pt.; „Jak zostałem bohaterem”, udostępniony przez organizatora. Następnie uczniowie odpowiadali na przygotowane przez nauczyciela pytania dotyczące treści filmu i określali poprawną kolejność zdarzeń oraz wyjaśniali znaczenie słów: ojczyzna, historia, wolność, niepodległość, bohater narodowy. Ostatnim etapem było wykonanie biało – czerwonych kotylionów i  flagi narodowej z papieru według instrukcji.
Ponadto, w dniu 10 listopada dzieci wykonały lapbook pt.: „11 listopada”. Tworząc pracę dzieci poznały najważniejsze informacje o Marszałku Piłsudskim i wydarzeniach związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.
Uczniowie klas I – III wzięli również udział w Powiatowym Konkursie Plastycznym pod hasłem „Polska-moja Ojczyzna” zorganizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy i Fundację „Lex Humana”, w którym nasze uczennice zdobyły I i II miejsca.
Uwieńczeniem obchodów Święta Niepodległości było aktywne uczestnictwo dzieci w uroczystym apelu i wspólne zaśpiewanie piosenek „Polska to mój kraj” oraz „Polska moje miejsce na ziemi”, a także wspólne śpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” w ramach akcji „Niepodległa do hymnu”.
W klasach IV-VIII realizacja projektu „BohaterON” przebiegała nieco odmiennie. W ramach wprowadzenia do tematyki Powstania Warszawskiego, na lekcjach historii uczniowie zapoznali się z faktami dotyczącymi przyczyn wybuchu powstania, jego przebiegu oraz losów powstańców. Szczególną uwagę poświęcono sytuacji cywilnych mieszkańców
Warszawy, zarówno w trakcie, jak też po upadku powstania. Lekcje w klasie VIII zostały wzbogacone wybranymi fragmentami filmu „Miasto 44”. Na godzinach wychowawczych przeprowadzono zajęcia w oparciu o udostępnione przez organizatora materiały edukacyjne. Ponadto uczniowie klasy VII na lekcjach informatyki projektowali kartki z podziękowaniami i życzeniami dla Powstańców. Efektem finalnym tych zajęć było zredagowanie podziękowań
w imieniu całej społeczności uczniowskiej SP w Objeździe oraz zamieszczenie ich na stronie https://wpis.dumnizpowstańców.pl/
Akcja została bardzo pozytywnie przyjęta przez uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Na
długo pozostanie w naszej pamięci.

Dodano 29.11.2023