Jubileusz 70 – lecia szkoły już za nami!

Za nami Jubileusz 70-lecia naszej szkoły. Główne uroczystości odbyły się w piątek 4 marca 2016 roku. Tego dnia obecni byli pracownicy Zespołu Szkół Samorządowych w Objeździe oraz uczniowie i absolwenci ich rodzice, a także zaproszeni goście.

Na uroczystość Jubileuszu 70-lecia szkoły  przybyli m.in.:

Wójt Gminy Ustka pani Anna Sobczuk Jodłowska

Były Wójt Gminy Ustka pan Tomasz Wszółkowski

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ustka pan Jerzy Moch

Przewodniczący komisji oświaty Gminy Ustka pan Stefan Gruszczyński

Proboszcz Parafii Objazda ksiądz Mariusz Drogosz

Dyrektorzy zarządzający szkołą w ostatnim 30 – leciu pani Czesława Długoszek i pani Zorza Sędzicka

Zdzisław Lesiecki członek komitetu budowy nowej szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zaleskich pani Anna Siudek

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Charnowie pani Aleksandra Lewandowska

Sołtysi wsi: Rowy, Dębina, Machowinko i Objazda

Emerytowani nauczyciele w osobach: Teresa Pokorska, Krystyna Kostka, Bogusława Baranowska, Tadeusz Podskarbi, i pracownicy niepedagogiczni Szkoły Podstawowej w Objeździe Zofia Olejnik, Halina Grudniewska, Alina Waniuga, Zofia Białooka.

Przedstawiciele Rady Rodziców Zespołu Szkół Samorządowych w Objeździe na czele z przewodniczącą panią Anną Kuźmińską.

 W swoim wystąpieniu po powitaniu gości Dyrektor szkoły Jacek Goreński wyraził radość i wdzięczność tym, którzy odpowiedzieli na zaproszenie i uczestniczyli w  70-urodzinach szkoły. Pan dyrektor w okolicznościowym przemówieniu podziękował wszystkim tworzącym historię szkoły. Cofnął czas, przybliżył miejsca, ludzi i zdarzenia. Uczcił pamięć jej założycieli i pracowników, wskazał ich wielkość i niepowtarzalność. W trakcie wystąpienia pana dyrektora minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych dyrektorów, nauczycieli i uczniów.

Po wystąpieniu pana dyrektora głos zabrała wójt Gminy Ustka pani Anna Sobczuk Jodłowska. W swoim wystąpieniu również odniosła się do historii i dnia dzisiejszego szkoły. Podkreśliła znaczenie placówki jako ośrodka kształcenia i życia kulturalnego i sportowego całej Gminy. Odniosła się także do znaczenia dobrej kadry pedagogicznej, właściwego wyposażenia w pomoce dydaktyczne oraz odpowiednio przygotowanych obiektów szkolnych. Potwierdziła niezmienną życzliwość i przychylność władz samorządowych dla oświaty.

Rok 1993 to pamiętna data dla uczniów, nauczycieli i mieszkańców Objazdy, to data oddania do użytku budynku nowej szkoły. Wydarzenia te przypomniał w swoim wystąpieniu Wójt Gminy Ustka pan Tomasz Wszółkowski.

Następnie głos zabrała pani Czesława Długoszek, były dyrektor Szkoły Podstawowej w Objeździe. Minione 70 lat, to szmat czasu, który minął bezpowrotnie. Pozostała jednak szkoła z niekwestionowanym dorobkiem, bogatą tradycją i niepowtarzalną historią. Historią – stworzoną przez pokolenia ludzi. Pani Czesława Długoszek  przypomniała sylwetkę księdza Ziei, który po zakończeniu wojny trafił do Słupska. W latach 1945-1949 wypełniał różne funkcje kościelne w tamtejszych parafiach, aktywnie włączając się również w działalność charytatywną i społeczną. Był pierwszym proboszczem parafii Wytowno, do której należała Objazda. Z jego inicjatywy w Objeździe powstała filia Uniwersytetu Ludowego. Według Pani Czesławy Długoszek ksiądz Jan Zieja mógłby stać się patronem ZSS Samorządowych w Objeździe.

Na zakończenie części oficjalnej uroczystości z życzeniami pomyślności i sukcesów na dalsze lata funkcjonowania szkoły wystąpiła Przewodnicząca Rady Rodziców ZSS w Objeździe pani Anna Kuźmińska.

Po życzeniach i gratulacjach odbyła się część artystyczna przygotowana pod kierunkiem pań Doroty Spychał i Wiesławy Kuźmińskiej Kuczun. W sentymentalną podróż do szkolnych lat, z nutką humoru zabrali wszystkich obecni uczniowie, gimnazjum i szkoły podstawowej, którzy podczas akademii pokazali, że choć czasy się zmieniają, to duch szkoły pozostaje ten sam. Młodzi „artyści” dali próbkę swoich umiejętności aktorskich i muzycznych. Program uświetnił występ chóru szkolnego pod kierunkiem pani Małgorzaty Rozwadowskiej. Dekorację sali na tę uroczystość zaprojektowała i wykonała pani Alicja Glińska, która wraz z panią Magdaleną Hajko i Martą Bieńkowską przygotowała także wystawę upamiętniającą historię szkoły.

DSC06210 DSC06212 DSC06213 DSC06224 DSC06227 DSC06229 DSC06230 DSC06231 DSC06232 DSC06236 DSC06237 DSC06238 DSC06245 DSC06248 DSC06249 DSC06252 DSC06253 DSC06254 DSC06255 DSC06256 DSC06257 DSC06260 DSC06264 DSC06265 DSC06268 DSC06271 DSC06277 DSC06290 DSC06302 DSC06304 DSC06308

Dodano 13.03.2016