Komunikat w sprawie posiłków w szkole

Komunikat znajduje się również na stronie – Informacje dla rodziców

Odpłatność za obiady w miesiącu październiku wynosi odpowiednio dla:

Oddziałów przedszkolnych – 22 dni  x 7,00 zł = 154,00 zł

Klasy I – III – 22 dni  x 4,00 zł = 88,00 zł

Klasy IV – VIII – 22 dni  x 5,20 zł = 114,40 zł

Odpłatność proszę wpłacać na podane konto od 21 do 30 września 2020 roku. Przypominam, że w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko rodzica, imię i nazwisko ucznia wraz z określeniem klasy/oddziału do którego uczęszcza, miesiąc za który dokonywana jest opłata.

W przypadku nieobecności dziecka przysługuje częściowy zwrot opłaty miesięcznej, proporcjonalnie do liczby dni nieobecności dziecka, pod warunkiem zgłoszenia nieobecności do godziny 8.30 w danym dniu.

Zgłoszenia nieobecności należy dokonać u intendenta na numer telefonu 505 803 182.

Odliczenia za nieobecności dzieci odliczane będą w opłatach za listopad.

Ustalam terminy najbliższych wpłat za posiłki:

26 do 30 październik za listopad

23 do 27 listopada za grudzień

Termin wpłat za styczeń i odpłatność za listopad będzie podana w osobnym komunikacie.

Dodano 20.09.2020