Nauka programowania w klasie I

Nauka programowania rozwija kreatywne i logiczne myślenie oraz samodzielność uczniów.

Dzieci doskonalą poczucie orientacji przestrzennej, rozbudzane są zainteresowania programistyczne uczniów, następuje integracja zespołu klasowego oraz doskonalone jest myślenie abstrakcyjne i logiczne. Pierwszaki na pierwszych zajęciach bawiły się doskonale.

Dodano 20.09.2020