Organizacja nowego roku szkolnego 2020/2021

Szanowni Państwo przekazuję Wam podstawowe informacje związane z funkcjonowaniem naszej szkoły z dniem 1 września 2020 roku. Bardzo proszę o wnikliwe zapoznanie się z dokumentami oraz przestrzeganie zasad zawartych w poszczególnych procedurach. Oświadczenia o stanie zdrowia i zgody na pomiar temperatury dziecka należy pobrać ze strony, wydrukować, wypełnić i dostarczyć do 2 września 2020 roku do wychowawców.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września 2020 roku o godzinie 8.30 na placu apelowym przy boisku Orlik. W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych uroczystość odbędzie się w sali gimnastycznej. Spotkania z wychowawcami klas w gabinetach z zachowaniem reżimu sanitarnego (indywidualne środki ochrony dla dorosłych). Uroczystość dotyczy uczniów klas I – VIII, oddziały przedszkolne spotykają się z wychowawcami w swoich salach o godzinie 9.00.

Bardzo proszę o obecność najwyżej jednego rodzica do jednego lub kilkorga dzieci oraz nie przyprowadzanie młodszego rodzeństwa nie uczęszczającego do szkoły.

Odwóz w tym dniu przewidziany jest na godzinę 9.45.

Informujemy, że  zgodnie z wytycznymi przewoźnika PKS  Słupsk, uczniowie mają  mieć maseczki w czasie przewozów autobusami do szkół i  w drodze powrotnej. 

Szczegółowy harmonogram przywozów i odwozów poniżej.

Rozkład jazdy – autobus nr 1

Rozkład jazdy – autobus nr 2

Mam nadzieję, że wspólnie stworzymy właściwe warunki dla wszystkich dzieci i uczniów, tak aby pobyt w szkole związany z nauką, opieką i wychowaniem był jak najbardziej bezpieczny.

Dyrektor szkoły

Jacek Goreński

Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie wyboru formy kształcenia

Załącznik do zarządzenia dyrektora w sprawie wyboru formy kształcenia

Zarządzenie dyrektora w sprawie organizacji zajęć lekcyjnych

Załącznik do zarządzenia dyrektora w sprawie organizacji zajęć lekcyjnych

Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie wydzielenia stref w szkole

Załącznik do zarządzenia dyrektora w sprawie wydzielenia stref w szkole

Zgoda na pomiar temperatury dziecka

Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka

Wskazówki dla rodziców

Wskazówki dla uczniów

 

 

Dodano 26.08.2020