„Pasowanie na Zerówiaka” w oddziale 6 – latków

Dnia 22.10.2013 r. odbyło się „Pasowanie na Zerówiaka”. Było to bardzo ważne wydarzenie dla dzieci i ich rodziców. Pasowanie to moment, w którym 6-latki  stają się pełnoprawnymi zerówkowiczami.

Na uroczystość przybyli: dyrektor szkoły Jacek Goreński, wice dyrektor Małgorzata Rozwadowska, rodzice oraz opiekunowie. Podczas uroczystości dzieci pod czujnym okiem wychowawczyni Anny Kuli zaprezentowały program artystyczny – pięknie śpiewały i recytowały wiersze. Uroczystość zakłóciło pojawienie się Złego Duszka, którego czary pomogła zdjąć Wróżka Nauka. Kandydaci na „zerówiaków”  musieli przejść przez cztery krainy: Krainę Sylab i Głosek, Krainę Liczb, Krainę Wiedzy i Krainę Mądrości. Dzieci poprawnie rozwiązały zagadki, dzieliły wyrazy na sylaby i głoski, liczyły i wykonywały inne trudne zadania.

Po części artystycznej nastąpił najważniejszy punkt spotkania – ślubowanie i pasowanie na zerówiaka –  którego zaczarowanym ołówkiem dokonał Pan Dyrektor. Rodzice także złożyli przysięgę, w której obiecywali wspaniale opiekować się dziećmi i dbać o ich edukację. Każdy zerówkowicz otrzymał pamiątkowy dyplom oraz słodki upominek na dobry początek wspólnej edukacji przedszkolnej.

Miłym akcentem na zakończenie uroczystości był poczęstunek przygotowany przez rodziców.

pasowanie 1 pasowanie2

Dodano 28.10.2013