Teatr profilaktyczny

2 czerwca szkołę odwiedził krakowski Teatr Kurtyna z przedstawieniami dla młodszych i starszych. Dzieci z oddziału zerowego oraz klas I – V obejrzały przedstawienie profilaktyczne „Mapa Skarbów”. Uczniowie zostali zapoznani z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa, właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia oraz poznali dobre i złe strony Internetu.

Dodatkowo przedstawienie kształtowało postawę odpowiedzialności za własne zdrowie oraz ukazywało niebezpieczeństwo użycia łatwo dostępnych lekarstw i używek. Poruszono problematykę wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności właściwego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki, nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami. Z kolei spektakl „Cisza”, który obejrzeli uczniowie z klas VI-VIII poruszył temat uzależnień oraz depresji pokazując jak sobie z nimi radzić, gdzie szukać pomocy oraz zachęcał do uwrażliwienia na drugiego człowieka.

Dodano 19.06.2022