Wycieczka do kina Delfin w Ustce

4 listopada br. dzieci z grupy IV Delfinki oraz z klas: I a i I b  pojechały na wycieczkę do kina Delfin w Ustce, by wspólnie obejrzeć film animowany pt. „Nel i tajemnica kurokota”.

Głównym celem i założeniem programowym było: przede wszystkim kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej, kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych oraz w środkach transportu, a także integracja uczniów i wzmocnienie więzi koleżeńskiej. Wartością dodaną wycieczki była kuracja w tężni solankowej, podczas której wychowankowie mogli wdychać bogate w mikroelementy powietrze
i dowiedzieć się jakie czerpią wartości prozdrowotne, przebywając w przyrodoleczniczym obiekcie. Podczas wspólnie spędzonego czasu wszystkim uczestnikom wycieczki towarzyszyła radość
i zadowolenie.

 


Dodano 11.11.2022