X Miejsko-Gminny i VII Powiatowy Konkurs Polskiej Poezji i Pieśni Patriotycznej

„Czas otworzyć okno historii. Spojrzeć w przeszłość naszej ojczyzny strofami najpiękniejszych pieśni patriotycznych” Tymi słowami zostali przywitani uczestnicy X Miejsko-Gminnego i VII Powiatowego Konkursu Polskiej Poezji i Pieśni Patriotycznej, który odbył się 30 listopada w naszej szkole. W tym roku gościliśmy wyjątkowo liczną grupę dzieci i młodzieży ze szkół gminy Ustka, Ustki, powiatu słupskiego oraz Słupska. Ponad czterdzieści osób przyjechało do nas z Jezierzyc, Damna, Charnowa, Zaleskich, Słupska i Ustki. 

Nasi goście zostali wprowadzeni w klimat konkursu przez występ chóru uczniów z klasy VI, którzy zaprezentowali wiązankę pieśni patriotycznych, a uczennica klasy I gimnazjum, Anna Jędrzejewska, zaprezentowała wiersz p. Czesławy Długoszek, jurorki konkursu.

W pierwszej części konkursu wystąpiły dzieci z klas IV-VI Szkół Podstawowych, prezentując utwory poetyckie, a następnie pieśni patriotyczne.

Komisja sędziowska w składzie: p. Czesława Długoszek – przewodnicząca komisji, polonistka, poetka,  p. Małgorzata Karamańska, instruktor śpiewu w GOK-u w Zaleskich, muzyk, skrzypaczka w zespole pieśni i tańca „Mazowsze”,  p. Tadeusz Picz, magister muzyki, altowiolista Symfonia Baltica w Słupsku, p. Iwo Bochat – sekretarz komisji, student Akademii Filmowej w Łodzi, zadecydowała, że w kategorii RECYTACJA Szkół Podstawowych na wyróżnienie zasługują:

I miejsce – Jakub Gołębiowski z SP w Zaleskich

II miejsca nie przyznano

III miejsce – Julia Wyłupek, Weronika Stępień z SP w Zaleskich i Julia Maksymiuk z SP w Objeździe

Wyróżnienie – Julia Skalska z SP w Charnowie.

W kategorii ŚPIEW przyznano następujące miejsca:

I miejsce – Klaudia Otowicz z SP w Charnowie i Roksana Białek z SP w Objeździe

II miejsce – Klaudia Kozakiewicz z SP w Ustce i Joanna Płatwa z SP w Wytownie

III miejsca nie przyznano

Wyróżnienie- Magdalena Penk z SP w Wytownie

Druga część konkursu należała do gimnazjalistów, którzy prezentowali utwory poetyckie i fragmenty prozy. Należy podkreślić niezwykłą dojrzałość recytatorów, którzy wywarli wielkie wrażenie zarówno na jurorach jak i na widzach.

W tej kategorii wiekowej w RECYTACJI komisja sędziowska postanowiła przyznać równorzędne miejsca:

I miejsce – Sara Kędzierska z gimnazjum nr 3 w Słupsku i Angelika Grudniewska z gimnazjum w Objeździe

II miejsce – Alicja Weltrowska z gimnazjum w Objeździe, Michalina Filimoniak i Jakub Czubajewski z gimnazjum nr 3 w Słupsku.

III miejsca i wyróżnienia nie przyznano.

W kategorii ŚPIEW przyznano następujące miejsca:

I miejsce – Paulina Łaga z gimnazjum nr 5 w Słupsku

II miejsce – Maja Mędrek z gimnazjum nr 5 w Słupsku

III miejsce Ewelina Bogucka z gimnazjum w Ustce

Wszyscy zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe, zaś wszyscy uczestnicy – słodki poczęstunek.

Dziękujemy wszystkim uczniom i opiekunom za przybycie, przygotowanie pięknych prezentacji wokalnych i recytatorskich. Gratulujemy zwycięzcom i mamy nadzieję, że za rok spotkamy się na kolejnym konkursie i będziemy mieli okazję wysłuchać wielu równie pięknych recytacji.

                                                           Organizatorzy: Wiesława Kuźmińska – Kuczun

                                                                                  Dorota Spychał

                                                                                  Magdalena Hajko

konkurs1 konkurs konkurs4 konkurs2

Dodano 07.12.2013