Zajęcia plastyczno – techniczne na świetlicy

Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci w młodszym wieku szkolnym są zajęcia o charakterze plastyczno – technicznym i dlatego poświęca się im w świetlicy bardzo dużo czasu. 

Wychowawca stara się wprowadzać do wykorzystywanych technik plastycznych jak największą różnorodność, aby umożliwić dzieciom wszechstronny rozwój, dzięki któremu łatwiej im będzie osiągnąć sukcesy w nauce szkolnej. W czasie zajęć plastyczno-technicznych, dzieci rozwijają swoje umiejętności i zdolności, wykonują prace plastyczne, które zdobią świetlicę i biorą udział w konkursach na szczeblu szkoły, gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Uczniowie rysują i malują, to co je zaciekawia i interesuje. Oglądając przez nie wykonane prace, poznajemy tematykę ich zainteresowań oraz przedmiot ich wyobrażeń uczuć i myśli – co ma swoje źródło w przeżyciach i doświadczeniach dziecka. Zajęcia plastyczno-techniczne to czas wypełniony wyobraźnią i twórczą inicjatywą. Tu każde dziecko może rozwinąć albo odkryć swój talent. Wystarczy mieć dobre chęci, by pokazać swą artystyczną duszę. Zadaniem wychowawcy jest inspirowanie i stwarzanie możliwości odkrywania siebie. 

054 055 060 70 lat 035 70 lat 037 071 073 077 Âwietliczka 008 Âwietliczka 066 co 120 co 130 Desktop1 Desktop2 Desktop3 Desktop4 karta 117 karta 137 konkurs 010 konkurs 021 konkurs 050 plastyczne6

Dodano 15.06.2016