Zajęcia programowania w klasie II

Uczniowie klasy II uczestniczą w zajęciach programowania. W tym celu zakupiono w szkole kilka Photonów wraz z tabletami, dzięki którym nasi najmłodsi poznają tajniki programowania.

Do sterowania robotem została zaprojektowana specjalna aplikacja o różnym stopniu trudności, obejmująca trzy poziomy przeznaczona dla użytkowników o różnych umiejętnościach. Tematyka zajęć obejmuje bliskie uczniom sytuacje edukacyjne np. zasady bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym, numery alarmowe, jesień, pogoda, mikołajki, bajki, liczenie itp. Zajęcia zawierają umiejętności podstawowego kursu programowania robota oraz są zbiorem przykładowych sytuacji edukacyjnych, w których użycie Photona wzbogaca i uatrakcyjnia lekcje.

Lekcje z Photonem są bardzo inspirujące, uczniowie przejawiają ogromne zainteresowanie programowaniem, sterowaniem robotem (nadały już wszystkim swoim Photonom imiona), są bardzo aktywne i zaangażowane.

Dodano 04.12.2018